Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka reguluje podstawowe zagadnienia związane z ochroną prywatności i ochroną danych osobowych oraz reguluje zasady wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej.

Wprowadzenie polityki prywatności wynika z wymogów bezpośrednich dostawców usług analitycznych oraz wymogów informacyjnych wynikających z przepisów prawnych w zakresie realizacji zasad stosowania plików cookies.

Polityka prywatności stanowi dodatkowo podsumowanie z procesów i obowiązków informacyjnych wykonywanych przez administratora danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest PAPPERT.CONNECT Marc Pappert w rozumieniu art. 4 pkt 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej RODO):

Kontakt z administratorem danych jest możliwy za pośrednictwem numerów telefonów oraz formularzy wskazanych na stronie „Kontakt” na stronie internetowej https://www.pappert-connect.com Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem adresu email: info@pappert-connect.com

Czym są pliki cookie?

Pliki cookies są informacjami zapisywanymi w formie tekstowej na urządzeniu końcowym użytkownika, gdy użytkownik je zaakceptuje lub w odpowiedni sposób skonfiguruje przeglądarkę. Informacje zapisane w plikach cookies mogą być odczytywane przez stronę internetową, na której użytkownik w danym momencie się znajduje, a dostęp do plików innych stron jest niemożliwy.

Jakiego rodzaju pliki cookies są wykorzystywane?

W naszych systemach wykorzystywane są trzy kategorie plików cookies:

  • Pliki cookies o charakterze technicznym (systemowym) niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego
  • Pliki cookies o charakterze analitycznym do prowadzenia badań na temat ruchu na stronie internetowej
  • Pliki cookies o charakterze marketingowym i reklamowym używane.

 

Informacje na temat zarządzania plikami cookies znajduje się na stronie:

 

Google Analytics

 

W jakich celach będą przetwarzane dane osobowe?

Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:

  • Analiza ruchu oraz interakcji na stronie internetowej (dane analityczne)
  • Prezentacja mediów on-line oraz treści interaktywnych umieszczonych na stronie internetowej (prezentacja treści)
  • Zachowanie informacji na temat indywidualnych ustawień związanych z serwisem internetowym (zarządzanie konfiguracją i preferencjami)

Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez ograniczony czas, tj. do ręcznego usunięcia plików cookies lub do upływu czasu przechowywania danych osobowych w systemach wykorzystywanych przez administratora, tj. maksymalny przewidywany czas przetwarzania dla danych analitycznych wynosi 26 miesięcy.

Komu mogą być przekazywane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez zewnętrznych partnerów wspierających nasze procesy biznesowe, czyli tzw. odbiorców danych. Odbiorcy danych będą wykonywać usługi na rzecz administratora danych, w szczególności w obszarze rozwiązań informatycznych, dostawy usług wsparcia technicznego, dostarczenia wsparcia organizacyjnego, marketingowego lub sprzedażowego.

Dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich wyłącznie, gdy administrator danych ma właściwą podstawę prawną m.in. na podstawie wydanej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń (np. wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych).

Jakie masz uprawnienia związane z ochroną danych osobowych?

Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. Administrator danych osobowych nie zamierza stosować technik zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

linkedin