Investor’s Package

Start 9 Investor’s Package

Poszukiwanie nieruchomości i lokalizacji:

 

 • Poszukiwanie odpowiednich nieruchomości komercyjnych (istniejące nieruchomości i powierzchnie niezabudowane)
 • Nawiązywanie kontaktów z prywatnymi pośrednikami, deweloperami oraz samorządami/powiatami oraz rozwój biznesu na poziomie regionalnym i krajowym
 • Analiza odpowiednich nieruchomości i działek pod kątem dopuszczalnego użytkowania (nieruchomości komercyjne/przemysłowe) w konsultacji z właściwymi organami budowlanymi oraz organami ds. zagospodarowania przestrzennego
 • Przygotowanie listy ostatecznej oraz koordynacja terminów oględzin, wsparcie aż do momentu zawarcia umowy

Investor's Package

Dotacje i finansowanie / sukcesja:

 

 • Poszukiwanie odpowiednich możliwości dotacji i finansowania dla danego projektu w obszarze dopłat i kredytów
 • Nawiązywanie kontaktów z regionalnymi bankami inwestycyjnymi oraz prywatnymi instytucjami kredytowymi, pomoc przy składaniu wniosków w ramach programów dofinansowań (np. środki z GRW)
 • Wstępna ocena programów dofinansowań i w razie potrzeby wspieranie dyrektora finansowego klienta przy składaniu wniosku
 • Na życzenie klienta: późniejsze zarządzanie środkami z dofinansowań i monitorowanie wykorzystania środków
 • Wsparcie przy nabywaniu przedsiębiorstw, np. w ramach sukcesji poprzez wstępną analizę i ukierunkowane skojarzenie z właścicielem i partnerami finansującymi

Załatwianie spraw urzędowych i zezwoleń:

 

 • Wstępna kwalifikacja treści warunków ramowych na podstawie parametrów i ustaleń wskazanych w planie zabudowy
 • Koordynacja wizyt w urzędach oraz ew. towarzyszenie na posiedzeniach rady miasta i komisji w sprawie przedstawienia projektu

Rekrutacja pracowników / Talent & Business Immigration Service:

 

 • Łączenie z istotnymi partnerami w sieci w danych regionach, takimi jak: urząd pracy
 • Przekazywanie profili stanowisk odpowiednim instytucjom
 • Wsparcie przy formułowaniu ofert pracy
 • Business Immigration Service (uzyskiwanie zezwoleń na pracę/pobyt dla specjalistów z zagranicy)

Z nami osiągną Państwo sukces!

linkedin