Firma transportowa w Niemczech

Start 9 Firma transportowa w Niemczech

Co musi posiadać niemiecka firma transportowa?

 

 • Zarejestrowaną spółkę (wpłacany kapitał spełnia jeden z warunków nadania licencji)
 • Licencję transportową
 • Siedzibę spełniającą wymogi ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/1055 Art. 5
 • Bazę
 • Flotę
 • Zatrudnionych kierowców

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mówimy  w języku polskim:

+49 3375 / 923 79 48

firma transportowa w Niemczech

Rozwiązania PAPPERT.CONNECT
siedziba i dokumentacja

 

PAPPERT.CONNECT oferuje:

 • Siedzibę firmy w systemie Co working space
 • W celu przechowywania oryginałów dokumentów:
  • Specjalną niemiecką platformę do archiwizacji i komunikacji
  • Dokumenty dostępne są w czasie kontroli w siedzibie firmy
  • Obecność przy wszystkich kontrolach
 • Uwaga: przechowywanie dokumentów w np. Google Drive nie jest zgodne z niemieckimi przepisami dot. RODO dokumenty wysyłane z Polski mailem nie są uznawane za oryginały
 • załatwienie parkingów.

Firma transportowa wg ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/1055: Siedziba i dokumentacja – Wg Art. 5 a)

 

Siedziba i dokumentacja wg Art. 5 rozporządzenia firma transportowa musi:

 • Posiadać lokal,
 • W którym jest dostęp do oryginałów dokumentów – w formie elektronicznej lub w dowolnej innej formie – w szczególności do:
  1. Umów przewozowych,
  2. Dokumentów dotyczących pojazdów
  3. Dokumentów księgowych,
  4. Akt kadrowych, umów o pracę, dokumentów dotyczących ubezpieczenia społecznego etc.
  5. Dokumentów zawierających dane na temat kabotażu, czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku etc.
firma transportowa w Niemczech

Firma transportowa wg ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/1055: Flota wg Art. 5 b)

 

Firma transportowa musi:

 • Dysponować bazą na terenie Niemiec
 • Baza i siedziba nie muszą być w tym samym miejscu
 • Organizować przewozy flotą pojazdów w taki sposób, aby pojazdy wracały do jednej z baz eksploatacyjnych w Niemczech, nie później niż w ciągu ośmiu tygodni

Pojazdy leasingowe mogą być wypożyczane ze spółki polskiej do spółki niemieckiej.

Koszty rejestracji spółki GmbH

 

PAPPERT.CONNECT w ramach opłaty ryczałtowej

 • Sporządza statut spółki (odpadają koszty adwokackie)
 • Jest obecna przy terminie u notariusza (odpadają koszty tłumacza)
 • Jest obecna przy otwarciu konta bankowego
 • Dokonuje wszystkich innych rejestracji w ramach ryczałtu

 

Rejestracja GmbH

 • minimalny kapitał: 25.000 EUR
 • przy rejestracji: 12.500 EUR
 • koszt notarialny 820 EUR 
 • opłata za wpis do KRS-u 150 EUR
 • opłata urzędowa 31 EUR

17,49 EUR (opłata radiowo-telewizyjna) raz na kwartał

Firma transportowa wg ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/1055: Działania administracyjne i handlowe Art. 5 f)

 

Firma transportowaNiemczech musi:

W sposób rzeczywisty i ciągły prowadzić działania administracyjne i handlowe przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu i urządzeń w lokalach, o których mowa w lit. a), znajdującym się w tym państwie członkowskim oraz w sposób rzeczywisty i ciągły zarządzać przewozami (w Niemczech).

firma transportowa kierowcy

Firma transportowa wg ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/1055: Kierowcy – Art. 5 g)

 

Firma transportowa musi:

na bieżąco i w sposób regularny dysponować liczbą pojazdów spełniających warunki określone w lit. e), i kierowcami umiejscowionymi zazwyczaj w bazie eksploatacyjnej:

 • Kierowcy zatrudniani są w spółce niemieckiej (najczęściej przechodzą ze spółki polskiej do niemieckiej, nie muszą mieć meldunku w Niemczech lub spełniać innych wymagań).
 • Kancelaria prawna zapewnia stałe porady co do niemieckiego prawa pracy w ramach miesięcznego ryczałtu

 

Licencja transportowa

 

 • Warunki
  Kierownik transportu :
  • Certyfikat kompetencji zawodowych wydany przez Instytut Transportu Samochodowego przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego
  • Kierownikiem może być : członek zarządu , osoba na umowie o pracę, kierownik eksternistyczny
  • Zdolność kapitałowa
  • 9 tys. Euro na pierwsze i 5 tys. euro na następne auta
  • Potwierdzenie o niekaralności ogólne i  o niekaralności w ruchu drogowym
  • Inne dokumenty wystawiane na spółkę niemiecką
 • Koszt: od 400 EUR do 600 EUR

 Podatki

 

 • podatek dochodowy od osób prawnych (Körperschaftsteuer) 15% dochodu
 • podatek solidarnościowy 5,5 % od kwoty podatku dochodowego
 • podatek od działalności gospodarczej (Gewerbesteuer)
  • kwota wolna od podatku (KWP): 24.500 €
  • spółki kapitałowe – brak wolnej kwoty
   dochód – KWP x stopa podatku 3,5 % x dźwignia podatkowa  w Wildau 350 %  ( w Berlinie 410 %)
   przykład: 50.000 € zysk- ok. 6000 podatek
 • podatek od dywidendy (Kapitalertragsteuer)
  • 15 %  – odliczany od polskiego podatku dochodowego
  • VAT – 19 %

Z nami osiągną Państwo sukces!

linkedin